Yazar
Fatma ÖZDEMİR
Uzm.Dr. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Yazar
Başak GÖKTAŞ
Arş. Gör. Dr. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Yazar
İlker BELEK
Doç.Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Özet

  • Ülkemizde son yıllarda sağlık politikalarında gerçekleşen köklü değişimler ve muhafazakâr hükümetin pronatalist söylemleri, kadın ve üreme sağlığı üzerine doğrudan etki etmektedir. Peki, bu değişimler ve söylemler çeşitli eğitim düzeylerindeki kadınları nasıl etkilemektedir? Bu yazının amacı, “En az 3 çocuk doğurun” önerilerinin ve birinci basamakta sunulan hizmetlerdeki değişimin, kadınların doğurganlık eğilimleri üzerine etkisini, TNSA raporları ışığında incelemektir.

Summary

  • Recent changes in health policies and pronatalist rhetoric of the conservative government are directly aff ecting women’s health as well as the reproductive health in our nation. What sort of impact do these policy changes and conservative rhetoric have on the women from diff erent educational backgrounds? The aim of this article is to discuss the eff ects of “have at least three children” type of advices and changes in primary health services on the fertility pattern of the women, in the light o TNSA (Turkish Population and Health Research) reports.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: kadın sağlığı, muhafazakârlık ve kadın, pronatalist politika, ideal çocuk sayısı
    EN: women’s health, conservatism and women, pronatalist policies, ideal number of children