Yazar
Hande ARPAT
Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Yazar
Özgür ERBAŞ
Avukat

Özet

  • Küresel sermaye, neoliberalizmin 2008 yılından bu yana devam eden ve yalnızca ekonomik girişimlerle çözülmesi mümkün bulunmayan krizini geri dönüşümsüz yapısal değişiklerle atlatmaya çalışıyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Pasifik ülkeleri arasındaki serbest ticareti yeniden yapılandıran ve devletlerin yetki ve sınırlarını belirgin biçimde bozan bu değişiklikler gizlilikleri, cüretkârlıkları, hak ve hukuk tanımazlıkları bakımından da oldukça radikal görünüyor. Henüz müzakereleri yürütülen bu “yapıbozumun” temel taşları Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP), Transpasifik Yatırım Anlaşması (TPP) ve Hizmetler Ticareti Anlaşması (TISA) şeklinde karşımıza çıkıyor. Türkiye burjuvazisi ise sermayenin mutlak çıkarına olan bu yeniden yapılanmanın bir parçası olmak için adeta can atıyor.

Summary

  • Global capital is struggling to tackle the crisis of neo-liberalism, going on since 2008 and appears to be insolvable merely through economic interventions, by resorting to irreversible structural changes. These changes which restructure free trade between the European Union, the US and Pacific countries and profoundly interfere with authorities and boundaries of states indeed seem quite radical in terms of their secrecy, insolence, and sheer denial of law and established rights. The building stones of this “deconstruction” presently being negotiated stand as the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), the Transpacific Partnership (TPP), and the Trade in Services Agreement (TISA). As to the Turkish bourgeoisie, it is striving to be a part of this restructuring which absolutely plays into the hands of capital.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: TTIP, TPP, TISA
    EN: TTIP, TPP, TISA