Yazar
Kayıhan PALA
Bursa Tabip Odası Çevre Komisyonu Üyesi

Yazar
Bayazıt İLHAN
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı

Özet

  • Türk Tabipleri Birliği (TTB) Paris İklim Zirvesi’ne Sağlık ve Çevre Birliği’nin (Health and Environmental Alliance, HEAL) daveti üzerine katıldı ve iklim değişikliğine ilişkin görüşlerini ve önerilerini uluslararası toplumla paylaştı. TTB, hava kirliliğinin ve iklim değişikliğinin önlenmesi için Türkiye’de yeni kömürlü termik santraller yapılmamasını, tüm ülkelerde hava kirliliği sınır değeri olarak Dünya Sağlık Örgütü hava kalitesi rehberlerinde yer alan sınır değerlerin kullanılmasını ve endüstriyel tesislerin kurulmasına karar verilmeden önce Sağlık Etki Değerlendirmesi yapılmasının zorunlu tutulmasını istedi. Türk Tabipleri Birliği heyetinin Paris İklim Zirvesi’nde dile getirdiği görüş ve öneriler “Türkiye’de kömürlü termik santraller sağlığı tehdit ediyor” başlığıyla basılı olarak medya mensupları ve toplantı katılımcılarıyla paylaşıldı.

Summary

  • Turkish Medical Association (TMA) attended Paris Climate Summit upon invitation of Health and Environmental Alliance, HEAL, and presented comments on climate change. TMA demanded stopping new coal fired power plant projects, accepting air pollution limit values described in World Health Organization’s air quality guides by all countries and obligation of Health Impact Assesment before making a decision on construction of any industrial plants to prevent air pollution and climate change. TMA representatives shared out the printed document titled “Coal fired thermal plants threaten health in Turkey” including their comments presented in the Paris Climate Summit to media and attendees of the meetings.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: TTB, COP21, iklim değişikliği
    EN: TMA, COP21, climate change