Yazar
SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ


Özet

  • Bu yazıda Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Dünya Tabipleri Birliği tarafından 26-27 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da, aralarında hekim birliklerinin de bulunduğu 17 ülkeden yaklaşık 200 temsilcinin katılımıyla düzenlenen “Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı” başlıklı sempozyumun sonuç bildirgesi sunulmaktadır.

Summary

  • In this article, the Final Communique of the Symposium “War, Migration and Health: What Should Physicians Do?” that was organized jointly by Turkish Medical Association, İstanbul Chamber of Physicians and World Medical Association and took place on February 26-27, 2016 in İstanbul with the attendance of about 200 participants from 17 countries including mostly the representatives of national medical associations is presented.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: TTB, savaş, göç, sağlık, bildirge
    EN: Turkish Medical Association, war, migration, health, communique