Özet

  • Türkiye’nin önemli maden alanlarından Manisa - Soma’da13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını kaybettiği büyük maden kazasının ardından, Soma Eynez Maden Ocağı’nda Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından bir inceleme ve değerlendirme yapılmıştır. Bu yazıda kazanın gerçekleştiği maden ocağının işyeri sağlık birimine dair Türk Tabipleri Birliği inceleme ve değerlendirmeleri sunulmaktadır.

Summary

  • An investigation and assessment have been conducted by Turkish Medical Association and the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects in Soma Eynez Mine after the mine disaster occurred on May 13, 2014 at Manisa-Soma, which is one of the most important mining regions of Turkey and caused the death of 301 miners. In this article, the results from the investigation and the assessments carried out by Turkish Medical Association concerning the workplace health unit of the mine, at which the disaster occurred are presented.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: maden, iş kazası, TTB