Yazar
Tuncay ÖZGÜNEN
Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı , Dr.

Metin / Text
  • TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL Anamur'dan Mardin'e kadar geniş bir çevresi bulunan ve Güney ve Güney Doğu Anadolu'nun tıbbi yönden merkez şehri olan Adana bu sınırlar içinde yaklaşık 10 Milyon Yurttaşa sağlık hizmetleri vermektedir. Yaklaşık 10 Milyon yurttaşın 4-5 Milyonunu çocuklar oluşturmakta ve bu çocuklarda Türkiye'nin diğer bölgelerinde görülen çocuk hastalıklarına ek olarak bölgenin iklim ve çevre koşulları nedeniyle enfeksiyon ve parazit hastalıklarına aşırı sayıda rastlanılmakta, ayrıca tüm Çukurova bölgesine özgün olarak orak hücreli anemi, Akdeniz anemisi gibi kalıtımsal kan hastalıkları yönünden Türkiye'nin en yoğun hastalık grubunu içermekte ve gene kalıtımsal bir hastalık olan glükoz 6-fosfat dehidrojenez eksikliıği özellikle sıtma olgularının yoğun olduğu bölgemizde çocuklarda hemoliz vak'alarının doğmasına ve hatta ölümlerin görülmesine neden olmaktadır. Böylesine geniş bir çocuk nüfusun barındıran ve bu çocukları tehdit eden böylesine ağır ve yoğun hastaılıkları besleyen bir çevre koşuluna sahip olan ilimizde Devletin çocuklara sağladığı sağlık hizmeti; Ana-Çocuk Sağlığı Merkezlerinde çalışan 2 Çocuk hekimi ile Sigorta Hastanesinde çalışan çocuk hekimi'dir. Bu kadroların takviye edilmesi veya boş kadroların atama ile doldurulması ise bugünkü koşullar altında olanak dışı olduğundan dikkatlerin bölgedeki tam teşekküllü diğer bir sağlık kuruluşu olan Üniversite'ye yöneltilmesi gerekmektedir. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği bölgenin bu gereksinimini tüm olanaklarını zorlayarak ve hatta zaman zaman bu olanakların da üzerine çıkarak karşılamaya çabalamakta, ancak mevcut olanaklarının sınırlı oluşu ve özellikle yatak sayısının son derece az olması nedeniyle soruna çare bulamamaktadır. Üniversite kampusunda Çocuk Hastalıkları Kürsüsüne tahsis edilecek binanın ise, 1985'lerden önce bitmesi olanak dışıdır. Bütün bu verilerin açık-seçik ortaya koyduğu gibi bölgemizdeki çok sayıda çocuk hastasını kabul ve tedavi edecek önlemlerin alınması zorunIudur. Bu sorun zaten sayıca az olan boş yataklara rotasyon usulüyle gelip geçici hekim atanmasıyla da çözümlenemez. Kesin çözüme ulaşılıncaya kadar acil boyutlara ulaşan bu gereksinimin hiç olmazsa hafifletilmesi gerekmektedir. Kesin çözüm bölgeye hitap edecek bir ÇOCUK HASTANESİ'NİN KURULMASIDIR. Bu hastane kuruluncaya kadar da bölgede benzer işlem görecek bir binanın ivedilikle hizmete sokulması zorunludur. Ufak tefek tadilatlarla ek yatak kapasitesi yaratacak böyle bir binanın Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği ile bağdaştırılması halinde sorunun çözümlenmesinde önemli bir adım atılmış ve gelecek çocuk hastanesi için önemli deneyler kazanılmış olacaktır. Konuya bu yönüyle yaklaşan Adana Tabiıp Odası bölgede acilen Çocuk Hastanesi olarak işletmeye açılabilecek tek binayı Adana Çocuk Bakım Yurdu olarak görmektedir. Üçte ikisi metruk durumda bulunan ve halen 50-60 civarında çocuk barındırabilen bu binaların bir bölümü, halen bakılmakta olan çocukların aynı kampus içindeki bir diğer binaya nakledilmesi ile yatak yokluğundan hastane kapılarından çevrilen hasta bebeklere, 100 yatak civarında boş yer açacak ve Üniversite Kadrosunda bulunan hekimlerimizin daha geniş bakım ve tedavi yapmasını sağlayacaktır. 0-6 Çocuk Bakım Yurdu binalarından bir bölümünün Fakülte Çocuk Hastalıkları Kliniğine tahsisinin 1979 Uluslararası Çocuk Yılında çocuklarımıza verilecek en büyük hediye olacağı inancındayız. Saygılarımızla. Dr. Tuncay ÖZGÜNEN Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Adına Başkan