Yazar
Melike YAVUZ
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Enerji, sanayi üretimi için mutlak girdi niteliğini korumaktadır. Kapitalizmde enerji politikaları öncelikli olarak kâr elde etmek üzerinden kurulduğu için insan ve doğa faktörü önemsenmemektedir. Geleneksel kaynaklardan enerji elde edilmesi doğayı kirletirken, yeni nesil enerji kaynaklarının kullanımı da doğayı geri dönüşsüz olarak tahrip etmektedir. Enerji sorununa ilişkin tartışmalarda bağlamı temiz-kirli ikileminden çıkararak yapısal olana yani kapitalizme döndürmek gerekmektedir.

Summary

  • Energy retains the character of absolute input for industrial production. As capitalism makes energy policies with profit motivate, it doesn’t care human and natüre. While energy producing from traditional resources pollute the nature, using new generation energy resources destroy the nature. We should turn the context of discussion about energy problem from the dilemma of clean-dirty to structural one namely capitalis.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: enerji, sağlık
    EN: energy, health