Yazar
Aynur UÇKAÇ
Yrd. Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

Özet

  • Her dönemde enerji üretimin temel unsuru olup, ekonomik kalkınma için önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Enerji kaynaklarının coğrafik olarak dengesiz dağılımı ülkeleri her dönemde yeni enerji kaynakları arayışına yöneltmiştir. Dolayısıyla yeni enerji kaynak arayışı yönünde merkez kapitalist ülkeler arasında büyük bir mücadele söz konusudur. Bu bağlamda ülkeler arasındaki eşit olmayan gelişme karşısındaki en önemli unsur, merkez kapitalist ülkelerin oluşturdukları üretim siyasetinin ihtiyaç duyduğu bol ve ucuz enerji kaynaklarına sahip olma düşüncesi yatmaktadır. Nüfus artışı, sanayileşme ve beraberinde şehirleşme sürecinin hızla artması, dünyada birincil enerji kaynakları tüketimini de arttırmıştır. Bu çalışmada enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan ve birincil enerji kaynakları olarak belirtilen petrol, doğal gaz ve kömür gibi enerji kaynaklarının dünyadaki ve Türkiye’de ki tüketimi analiz edilmektedir. Ayrıca dünyada ve Türkiye’de enerji tüketimi açısından, enerji kaynaklarında çeşitlilik oluşturabilmek, enerji verimliliğini arttırmak, enerji yoğunluğunu azaltmak ve enerji tasarrufuna önem vermek yönünde politikalar oluşturabilmek de önem taşımaktadır.

Summary

  • Energy is not seen as the sole basic factor in production in general but an important component of economic development as well. Uneven geographical distribution of energy sources in the world has put countries in keen competition to gain access to safe energy. Enormous volume of energy consumption in advanced economies caused developing countries to be in rather diff icult condition in reaching to cheap and safe energy. Industrialization and concomitant population raise have caused high increase in energy consumption not only in developing countries but also in all countries. In this paper I intend to analyse the consumption pattern of primary energy resources such as petroleum, natural gas, and coal both in Turkey and in the world in general. It is also highlighted in the paper that developing policies for diff erentiating energy sources, increasing productivity and decreasing density in energy use, thus resorting to all means of cost saving measures are of great importance in Turkey and all over the world.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: enerji kaynakları, enerji tüketimi, birincil enerji kaynakları
    EN: energy resources, energy consumption, primary energy resources