Yazar
Melike YAVUZ
Uzm. Dr.Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Kömürlü termik santraller çevreyi en çok kirleten tesisler arasında yer almaktadır. Termik santrallerde kömür yakılması sonucu oluşan hava kirliliği solunum ve kardiyovasküler sistemi etkilediği gibi çocuklarda anormal nörolojik gelişime, düşük doğum ağırlığına ve kansere neden olmaktadır. Kömürlü termik santrallerden çevreye salınan hava kirleticiler, sağlık etkileri ve etkilerin maliyetleri bilimsel olarak ortaya konulmuş olmasına karşın dünya, enerji üretiminde bu sektörden vazgeçmemektedir. Aksine elektrik üretiminde kömürlü termik santrallerin payı daha da artmaktadır. Çevre için mücadele veren örgütler mücadelelerini temel olarak enerji üretimini kirliden temize kaydırmaya yönelik bir perspektifte yürütmektedir. Gözden kaçırdıkları nokta ise dünyanın bu kadar enerji üretimine ihtiyacı olmadığı gerçeğidir.

Summary

  • Coal-fired power plants are involved in the facilities most polluting the environment. Air pollution pro¬duced by coal combustion in power plants can aff ect the respiratory and cardiovascular systems as well as cause abnormal neurologi¬cal development in children, poor growth of the fetus before birth, and can cause cancer. Although air pollutants emitted from coal-fired power plants, their health eff ects and costs of these eff ects are well-studied, world don’t leave this sector for energy producing. Contrary, the proportion of coal-fired power plants in power generation is increasing. Environmental organisations carry out their struggle on the perspective of changing the power generation from dirty to clean. The point that they miss is the world don’t need so much energy.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: kömürlü termik santraller, elektrik üretimi, sağlık etkileri
    EN: coal-fired power plants, power generation, health eff ects