Yazar
Elif HATMAN
Uzm. Dr. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı AD.

Özet

  • Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili tamamlandığı düşünülebilen bazı tartışma başlıkları yeniden ele alınmıştır. Bu kaynaklar gerçekten sürdürülebilir mi, çevre dostu mu ve temiz mi vb. sorular başka bir çerçevede irdelenmiştir. Sonuç olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturdukları çevresel etkilerin ve uzun vadeli sonuçlarının daha iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Mevcut haliyle yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yaşanılabilir bir dünyanın kapılarını açabileceğini söylemek mümkün değildir.

Summary

  • In this study, it is discussed again some discussion titles about renewable energy sources which are known as finished before. It is examined that are these sources really sustainable, eco-friendly and clean in other perspective. Consequently, environmental eff ects and long term results of renewable energy sources should be evaluated more detailed. It is impossible to say that renewable energy sources can open a liveable world.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: yenilenebilir enerji, sürdürülebilir enerji, temiz enerji
    EN: renewable energy, sustainable energy, clean energy