Yazar
Türk Tabipleri Birliği


Özet

  • Dünyada telefonla çağrı üzerine çalışma (oncall) olarak bilinen ve Türkiye’de “icap nöbeti” olarak adlandırılan çalışma biçimine sağlık kurumlarında yaygın olarak rastlanmaktadır. Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan “Hekimlerin Çalışma Koşulları, İş Yükü ve İş Gücüne İlişkin Ortak Görüş 2010 Anket Verileri” raporuna göre bu çalışma biçimi ve yükümlülük pratisyen hekimlerin %11,3’ünde, uzman hekimlerin %36,8’inde ve asistan hekimlerin ise %3’ünde görülmekte ve çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Bu yazıda Türk Tabipleri Birliği tarafından konuyla ilgili olarak “İcapçılık Yükümlülüğü” adıyla yayımlanan doküman kısaltılarak sunulmuştur.

Summary

  • The form of work known as “on-call working” in the world and referred to as “on-call shift” in Turkey commonly exists in healthcare institutions. According to the report on “The Findings from 2010 Joint Opinion on Working Conditions, Workload and Workforce of the Physicians Survey” conducted by Turkish Medical Association, such duties and obligations are required to be performed by 11,3 % of general practitioners, 36,8 % of the specialists and by 3 % of the residents and cause various problems. In this article, the condensed version of the document named “On-call Obligation” published by Turkish Medical Association regarding this issue is presented.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: hekim, Türk Tabipleri Birliği, çağrı üzerine çalışma, icap
    EN: physician, Turkish Medical Association, on-call working, on-call