Yazar
Ergi Deniz ÖZSOY
Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

Yazar
Battal ÇIPLAK
Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi Zooloji AD.

Yazar
Cem TERZİ
Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD.

Özet

  • Son yıllarda bilimsel çalışmalar, birçok hastalığın insan evrimine ne kadar bağlı olduğu göstermiştir. Bulunan genomik verilerin tüm organizmalar arası ilişkileri anlamada ve açıklamada kullanılabilmesi için, evrimsel tıp önemli bir olanak oluşturarak evrimsel biyoloji temel bilimini tıp ve halk sağlığı alanlarının kullanımına sunmaktadır. Böylelikle canlıya ve yaşama bütüncül bakış sağlamakta, genetik ve ekoloji ilişkisi kurulmakta, dünyadaki tüm canlılar ile insanların yakın ilişkisini anlamak, araştırmak mümkün olmaktadır. Toplum ve Hekim’in “Evrimsel Tıp” başlıklı bu özel dosyasında Türkiye’den ve yurtdışından evrim ve evrimsel tıp alanında çalışan bilimcilerin katkısıyla konu çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır. Anahtar sözcükler: evrim, evrimsel tıp, tıp

Summary

  • In recent years, the scientific studies have shown how numerous diseases are linked to human evolution. Evolutionary medicine provides an important opportunity to be able to use genomic data in understanding and describing the relationships between all organisms and brings evolutionary biology, which is a basic science, into use in medicine and public health fields. Thus, it provides a holistic view of living organisms and life; a correlation is being established between genetics and ecology; it becomes possible to understand and investigate the close relationship between human beings and all living organisms. In this special file of “Community and Physician”, various aspects of this topic were discussed with the contributions of the scientists from Turkey and abroad studying in the fields of evolution and evolutionary medicine.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: evrim, evrimsel tıp, tıp
    EN: evolution, evolutionary medicine, medicine