Yazar
Ergi Deniz ÖZSOY
Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

Özet

  • Charles Darwin’in Türleri Kökeni eseriyle ortaya konan ve doğal seçilime dayalı değişerek türemeyi öngören canlı evrimleşmesi, ortak köken temelinde, tür içindeki biyolojik özellik değişimine yaptığı vurguyla önceki canlı oluşum yaklaşımlarından ayrılır ve biyoloji bilimindeki gerçek bir devrime karşılık gelir. Ortak kökenin derin evrimsel geçmişle bağlantısını değişik düzeylerde ortaya koyan biyolojik evrim kuramı, sahip olduğu Darwinci mirasın temel açıklama biçimi olan doğal seçilim vasıtasıyla, canlılardaki değişimi anlamlandırmanın başlıca yolunu ifade eden dinamik bir modeli başarıyla ortaya koymaktadır.

Summary

  • Organismal evolution rests on the idea of descent by modification elaborated in the Origin of Species by Charles Darwin and is unique in its reference to the within species varition as the object of evolutionary change. This emphasis on the variation, never been resorted to by works of others before, is correctly called a revolutionary break in the history of biology. Modern evolutionary biology has been very succesfull at revealing the common roots of organims at various levels and continues to make sense of the changes in living things by building dynamic models of natural selection.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Charles Darwin, Darwin devrimi, evrimsel biyoloji, doğal seçilim
    EN: Charles Darwin, Darwinian revolution, evolutionary biology, natural selection