Yazar
Ertan Mahir KORKMAZ
, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yazar
Randolph M. Nessea,
Departments of Psychiatry and Psychology, University of Michigan, Room 3018, East Hall, 530 Church Street, Ann Arbor, MI 48104

Yazar
Carl T. Bergstrom
Department of Biology, University of Washington, Seattle, WA 98195-1800

Yazar
Peter T. Ellison
Department of Human Evolutionary Biology, Harvard University, 11 Divinity Avenue, Cambridge, MA 02138

Yazar
Jeff rey S. Flier
Offi ce of the Dean, Harvard Medical School, 25 Shattuck Street, Boston, MA 02115

Özet

  • Tıpta evrimsel biyolojinin yeni uygulamaları artan bir oranda keşfedilmekte, ancak az sayıda hekim bu yaklaşımları tam anlamıyla kullanabilecek eğitim altyapısına sahiptir. Bu makale, evrimsel biyolojinin tıpta nasıl yararlı olabileceğini, hekimlerin bu konuda neleri, ne zaman ve nasıl öğrenmeleri gerektiğini ele alan çalışma grubunun önerilerini özetlemektedir. Bu çalışma grubunun eriştiği genel sonuç evrimsel biyolojinin tıp için çok önemli bir temel bilim olduğudur. Populasyon genetiği ve patojen evrimi gibi iyi bilinen evrimsel yöntem ve konuları tartışmanın yanında, doğal seçilimin neden vücutlarımızı hastalıklara karşı savunmasız bıraktığı hakkındaki soruların da altını çizmekteyiz. Diğer taraftan hekimlerin evrim hakkındaki bilgileri dağınık bilgi kırıntılarını ilişkilendiren bütünleştirici bir çerçeve sunar. Bu bilgi, vücutların bir makine olduğu genel görüşü yerine, onların evrimsel süreçlerce şekillendirildiği biyolojik görüşünü koyar. Diğer temel bilimler gibi, evrimsel biyolojinin hem tıp eğitimi öncesinde hem de tıp fakültelerinde öğretilmesi gerekmektedir. Çoğu biyolojiye giriş dersleri evrimsel biyolojide yetkinlik sağlamak için yetersizdir. Tıp eğitimine hazırlık öğrencileri tıp bakımından yararlı olabilecek yönleri vurgulayan evrim derslerine ihtiyaç duyar. Tıp fakültelerinde evrimsel biyoloji temel tıp bilimlerinden biri olarak öğretilmelidir. Bu, temel prensipleri ve özgün tıbbi uygulamaları gözden geçiren ve daha sonra her bir hastalık ve organ sistemine uygulanan evrimsel yönleri bütünleşik şekilde sunan bir ders olmalıdır. Evrimsel biyoloji yalnızca müfredata girmek için rekabet eden bir konu değildir; aksine sağlık ve hastalığın biyolojik açıdan anlaşılması için temel teşkil eder.

Summary

  • New applications of evolutionary biology in medicine are being discovered at an accelerating rate, but few physicians have suff icient educational background to use them fully. This article summarizes suggestions from several groups that have considered how evolutionary biology can be useful in medicine, what physicians should learn about it, and when and how they should learn it. Our general conclusion is that evolutionary biology is a crucial basic science for medicine. In addition to looking at established evolutionary methods and topics, such as population genetics and pathogen evolution, we highlight questions about why natural selection leaves bodies vulnerable to disease. Knowledge about evolution provides physicians with an integrative framework that links otherwise disparate bits of knowledge. It replaces the prevalent view of bodies as machines with a biological view of bodies shaped by evolutionary processes. Like other basic sciences, evolutionary biology needs to be taught both before and during medical school. Most introductory biology courses are insuff icient to establish competency in evolutionary biology. Premedical students need evolution courses, possibly ones that emphasize medically relevant aspects. In medical school, evolutionary biology should be taught as one of the basic medical sciences. This will require a course that reviews basic principles and specific medical applications, followed by an integrated presentation of evolutionary aspects that apply to each disease and organ system. Evolutionary biology is not just another topic vying for inclusion in the curriculum; it is an essential foundation for a biological understanding of health and disease.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: müfredat, Darwinian, eğitim, evrim, sağlık
    EN: curriculum, Darwinian, education, evolution, health

Dipnot / Footnote

  • Bu çevirinin doğruluğundan PNAS sorumlu değildir.