Yazar
Hasan H. BAŞIBÜYÜK
Prof. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Özet

  • Evrimsel biyoloji ilkelerinin tıbbi pratikte kullanılması giderek daha fazla ilgi çekmektedir. Yaşam tarihi olan filogeni, canlılığa ilişkin fenomenlerin anlaşılmasında oldukça kullanışlı bir araçtır. Türlerin, canlı gruplarının ve karakterlerin evrimini araştırmaya olanak sağlar. Bu makalede, filogeni ve terminolojisi kısaca özetlenmiştir. Filogenilerin tıpta yaygın olarak kullanıldığı alanlardan bir kaçı üzerinde kısaca durulmuştur. Bunlar patojenler ve patojen hastalıkların kökeni, antibiyotiklere direncinin evrimi, kanser araştırmaları ve karakterlerin (özelliklerin) kökeni ve evrimsel gelişimidir. Bu alanlarındaki kapsamlı literatürün hepsine atıfta bulunmak mümkün olmadığından, sadece birkaç örnekle yetinilmiştir.

Summary

  • Medical application of the principles of evolutionary biology is increasingly becoming popular. Phylogeny, one of the core areas of evolutionary biology, is a useful tool in understanding of phenomena related with the life history. Here, phylogeny and its terminology are briefl y summarised. The common uses of phylogenies in several areas of medicine are briefl y discussed. These are pathogens and origin of pathogen disease, the evolution of antibiotic resistance, cancer research and, origin and evolutionary history of characters (traits). Since, it is impossible to cite the vast literature on these subjects, only a few examples were presented.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: evrim, filogeni, ortak ata, tıp
    EN: evolution, phylogeny, common ancestor, medicine