Yazar
Nefize Ezgi ALTINIŞIK
Doktora öğrencisi. Ostrava Üniversitesi, Biyoloji ve Ekoloji Bölümü, Çek Cumhuriyeti

Özet

  • Homo sapiens ve diğer homininlere ait genom verilerinin birikmesiyle derinlemesine incelenen insanlık tarihine dair gün geçtikçe yeni bilgiler edinilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, aynı dönemde yaşayan arkaik homininlerden modern insana gen akışı olduğunu ortaya koydu. Dahası bu gen akışı, Homo sapiens’in Afrika’dan çıkıp dünyaya yayılışı sırasında farklı coğrafyalara adaptasyonu açısından kolaylık sağladı. Adaptif melezlenme, türümüzün diğer insan türleri ile etkileşimini anlamak açısından yeni bir perspektif sağlıyor. Bu gen akışının sadece bir kere ile sınırlı kalmadığı, farklı zaman ve coğrafyalarda birden fazla sefer meydana geldiği biliniyor. Bağışıklık sistemi genleri adaptif melezlenmeden etkilenen genom bölgelerinin başında geliyor.

Summary

  • Under favour of accumulation of genome sequences that belong to Homo sapiens and other hominins, new insights are procured on human history. Recent studies revealed that gene fl ow occured from arkaic hominins to modern human. Thus, gene fl ow made adaptation of Homo sapiens convenient after spread out of Africa. Adaptive introgression provides a new perspective to understand the interactions between our species and other human species. Genes relevant to immun system are the leading fragments which are eff ected by adaptive introgression.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: adaptif melezlenme, gen akışı, homo sapiens, homininler
    EN: adaptive introgression, gene fl ow, homo sapiens, hominins