Yazar
Abdullah OLGUN
Prof. Dr., İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Özet

  • Yaşlanma, en karmaşık biyolojik süreçlerden biridir. Bu nedenle yaşlanmanın mekanizmalarını çözmek muhtemelen çok zor ve zaman alıcı bir süreç olacaktır. Tıbbi bir bakış açısıyla yaşlanma, -pragmatik gerekçelerle bile olsa- herkesi etkileyen bir hastalık olarak kabul edilebilir. Yaşlanmak, gençlerde çok zararlı olmayan bazı faktörlere bağlı ölüm riskini de artırır. Yaşlanmaya yol açan mekanizmalarda doğal seçilimin bir avantajı görünmediği için, yaşlanma seçilmiş özelliklerin bir yan etkisi olabilir. Model organizmalarda yapay seçilimin uzun yaşamı sağlayan yeni mekanizmalar keşfedebilirsek, bunların bazı uygun olanlarını gençleştirici tıpta da kullanabiliriz.

Summary

  • Aging is one of the very complex biological processes. Therefore it will likely be a very diff icult process, and take a long time to uncover its mechanisms. From the viewpoint of medicine, aging can also be
    Accepted -at least for pragmatic reasons- as a disease that aff ects everybody. It also increases the risk of dying from any factor that is generally not very harmful for young people. Since there seems no advantage for natural selection of the mechanisms that cause aging, it is likely a side eff ect of selected properties. If we can uncover new mechan

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: yaşlanma, evrim, tıp
    EN: aging, evolution, medicine