Yazar
Merih BERBEROĞLU
Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Öğretim Üyesi

Özet

  • Evrimsel açıdan yaşam öyküsü teorisi; büyüme, idame, üreme, çocuk yetiştirme, ölümden kaçış için stratejik enerji paylaşımı öyküsüdür. Değişik çevresel koşullarda genotipin değişik fenotipler üretebilmesi sonucu adaptasyon yanıtı bazen kısalık bazen de kilolu oluş ve hastalık riskleridir. Modern çevre riskleri, eski çağlardan farklı olduğundan yaşam öyküsü evrimi, pahalıya mal olan uzlaşı bedellerine yol açar. İnsan yaşam öyküsü, endokrin fenotiplerle ilişkisi ve erken juvenilite evrimsel tıp açısından ele alındığında, insan sağlığındaki anlaşılamamış konulara açıklık getirmektedir.

Summary

  • The theory of life history is a strategically energy allocation for growing up, maintenance, reproduction, raising kids, and escape from death. Sometimes shortness and also sometimes being overweight are risks that occur as a result of the possibility of generation of diff erent phenotypes by the genotype in various environmental conditions. The evolution of life history results inexpensive trade off consequences since the modern environmental risks diff er from the risks that were present in the old ages. When the life history of human, its relationship with endocrine phenotypes, and early juvenility are evaluated in the scope of evolutionary medicine, it provides answers to some of the unanswered questions in human health.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: yaşam öyküsü, juvenilite, adrenarş, evrim
    EN: life history, juvenility, adrenarche, evolution