Yazar
Özge DÜZGÜN
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Özet

  • Parkinson hastalığı hakkında, evrimsel ortaklığı simgeleyen model organizmaların kullanılmasıyla önemli bilgiler elde edilmektedir. Meyve sineği Drosophila melanogaster ile yapılan Parkinson genetiği çalışmaları model organizma kullanımının başarılı sonuçlarını gösteren temel bir örnektir.

Summary

  • Model organism use emphasizes on the shared evolutionary history among organisms and has paved the ways that led to many important discoveries. Work on the Parkinson genetics with the fruit fl y Drosophila melanogaster continues to provide exquisite examples of model organism use in disease.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: model organizmalar, Drosophila, Parkinson hastalığı, evrim, genom çaplı ilişkilendirme
    EN: model organism, Drosophila, Parkinson disease, evolution, genom wide association