Yazar
Mahmut Oğuz ULUSOY
Uzm. Dr., Başkent Üniversitesi Konya Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Göz Hastalıkları AD.

Yazar
Sinan EMRE
Prof. Dr., Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göz Hastalıkları AD.

Özet

  • Görme, sahip olduğumuz duyulardan belki de en hayati olanıdır. Canlıların birbirleri ve çevreleri ile ilişkilerinde önemli bir rol oynamaktadır: Bu yüzden göz, günümüze kadar birçok canlı grubunda birbirine paralel veya konvergent şekilde evrimleşmiştir. Fosilleşme süreci sıkıntılı olmasından dolayı, ortak atalara sahip olunan günümüzdeki mevcut canlılardan elde edilen veriler evrim süreci hakkında bilgi vermektedir. Makalemizde ilkel göz yapılarından günümüze kadar gelen evrim sürecini hem hücresel hem yapısal düzeyde ele almaya çalıştık.

Summary

  • Sense of sight is maybe the most vital of the senses. It plays an important role for the organisms between each other and environment relationship. For this reason eye, has been evolved in many group of lives by paralel or convergence way. Because of troublesome the fossilisation process, the data achieved from the organisms which have common ancestor with us, gives information about evaluation process. We aimed in our article to evaluate evolution prosses come from ancient eye structures in cellular and structural plane.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: gözün evrimi, fotoreseptör, opsin, omurgalılar, PAX-6
    EN: eye evolution, photoreceptors, opsin, vertebrates, PAX-6