Yazar
Çağatay TARHAN
Dr., İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Özet

  • Yaklaşık 30 yıl önce AIDS hastalığının etkeni olarak tanımlanan HIV-1’in biyolojisi neredeyse tamamen biliniyor idiyse de virüsün evrimsel dinamiklerinin bilinmemesi virüsün kontrol edilmesinin önündeki en önemli engeli oluşturmaktaydı. Altmış milyon kadar insana bulaşmış olan bir hastalığın nasıl ortaya çıktığından ne şekilde tedavi edileceğine ilişkin soruların yanıtları HIV-1’in filogenisi ve evrimsel dinamiklerinin ortaya konması ile doğrudan ilişkilidir. Bu bakımdan AIDS’in nedeni olan HIV-1, evrimsel dinamiklerin bir aktör olarak yakıcı biçimde somutlaştığı nadide örneklerden birini oluşturmaktadır.

Summary

  • About 30 years ago, HIV-1 was defined as the causative agent of AIDS. Although biology of the virus was almost completely known, the most important obstacle in the control of the virus was the unknown evolutionary dynamics of the virus itself. The answers of the questions that related to the emergence and cure of the disease which has infected nearly 60 million people worldwide is directly related to the philogeny and evolutionary dynamics of HIV-1. For this reason HIV-1 is one of the rare examples which evolutionary dynamics poignantly materialize as an actor.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: HIV-1, AIDS, evrimsel dinamikler, evrim
    EN: HIV-1, AIDS, evolutionary dynamics, evolution