Yazar
İskender SAYEK
Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi

Özet

  • Son dönemlerde evrimsel biyolojinin gelişen sağlık sorunları ile yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir. Hastalık mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasını sağlayan evrimsel biyoloji sağlık hizmetini de etkiler. Bu açıdan özellikle bilginin çok arttığı ve bilgi yarı ömrünün çok kısaldığı bir dönemde evrimsel biyolojinin tıp eğitimi içinde kapsanması gerektiği gündeme gelmiştir. Henüz tüm dünyada yaygın olmasa da ve sınırlı boyutlarda olsa da evrimsel biyoloji kavramının tıp eğitimi içinde verilmesi giderek daha çok önemsenmektedir. Evrimsel biyoloji, tıp eğitiminde sadece evrim teorisi ile sınırlı olmamalı ve hastalık mekanizmaları ile ilişkisi öğretilmelidir. Türkiye’de bazı tıp fakültelerinde evrimsel biyolojinin bazı kısımları eğitim programlarında yer almaktadır, ancak evrimsel biyoloji tıp eğitimi programlarında daha sistematik ve daha geniş bir perspektif ile verilmelidir.

Summary

  • In recent years it is thought that evolutionary biology is related to the emerging health problems in the world. Evolutionary biology leads to a better understanding to the pathophysiological mechanisms of the diseases which ultimately eff ects the quality of health care. From this aspect evolutionary biology is becoming essential in medical education as the information is expanding and the half-life of information is getting shorter. Although the application of evolutionary biology is very limited in the world there has been significant eff orts to include this concept in the medical education curriculum. The inclusion to evolutionary biology should not be limited to evolution theory alone, the relation of evolution to disease mechanisms should be thought during undergraduate medical education. In Turkey some aspects of evolutionary biology are included in the medical education programs, but this should be more systematic and give at a wider perspective.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: evrimsel biyoloji, evrimsel tıp, tıp eğitimi
    EN: evolutionary biology, evolutionary medicine, medical education