Yazar
Eft al YILDIRIM
Çanakkale Devlet Hastanesi H Tipi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Hekimi

Özet

  • “Evde sağlık hizmetleri” son yıllarda sağlıkta dönüşüm süreciyle önce özel sağlık sektörüne alan açılması sonra da kamusal sağlık hizmeti kapsamına alınmasıyla, kamuoyunda görünür kılınmaya çalışılan bir sağlık hizmeti olmuştur. Türkiye dışında yetmişli yıllardan itibaren kapitalist sağlık sistemi içinde çeşitli aşama ve örgütlenme biçimleri görülen “evde bakım hizmetleri”nin ülkedeki görünümü farklıdır. Yazı içeriğinde Türkiye’deki evde sağlık hizmetlerinin durumu, Cumhuriyet’ten günümüze tarihsel süreç içinde mevcut ekonomik politikaların sağlık alanına aktarımlarıyla birlikte, bu sağlık politikalarının evde sağlık hizmetleriyle ilişkileri irdelenerek, evde sağlık hizmetlerinin durumu mevcut mevzuatla ortaya konulmuştur. Yazıda, özellikle son dönem evde sağlık hizmetlerinin uygulama biçimi Çanakkale Devlet Hastanesi örneği üzerinden açıklanmıştır.

Summary

  • In recent years, “home health care” became a health service for which there were eff orts to make it visible to public, as a consequence of opening up more space for private health care followed by its inclusion in public health care coverage along with the health transformation programme. The aspects of ‘home care services’, which have gone through several stages and had various organizational forms within capitalist health care system since the seventies, diff er from those in Turkey. In this article, the refl ections of economic policies on health care from the foundation of Turkish Republic to present and the relationship between those health policies and home health care were examined and the state of home health care in the country, in terms of current legislation was presented. In the article, current home health care practices were described through the example of Çanakkale State Hospital.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: evde bakım, evde sağlık hizmetleri, sağlıkta dönüşüm programı, mevzuat
    EN: home care, home health care, health transformation programme, legislation