Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof. Dr., Toplum ve Hekim Dergisi Editörü

Özet

  • Bu çalışma, Türkiye halklarının barışa, dostluğa, laikliğe, eşitliğe, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine yoğun gereksinimi olduğu bir dönemde gerçekleştirilen TTB 67. Büyük Kongresi’nde yapılan seçimi değerlendirebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan sonuçlar, hükümete ve saraya karşı toplumsal muhalefetteki yeri ve öncülüğü bilinen Etkin Demokratik TTB ekibine karşı kurulmuş olan ittifakın bileşenlerini ortaya koymaktadır.

Summary

  • This study was conducted to assess the election took place at TMA’s 67th Grand Congress that was held in a period during which the peoples of Turkey were in great need of peace, friendship, secularity, equality, democracy, human rights and freedom. The results reveal the constituents of the coalition against Active Democratic TMA team known for its leading position in social opposition to the government and the palace.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: TTB, Etkin Demokratik TTB, 67. Büyük Kongre, seçim
    EN: TMA, eff ective democratic TMA, 67th Congress, election