Yazar
SAMSUN SİNOP TABİP ODASI


Yazar
Erdal ATABEK


Özet

  • Bu yazı Toplum ve Hekim Dergisi’nin 23 Kasım 1979 tarihli sayısında “Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı’na 22.9.1979 Aylık çalışma Raporu” adıyla yayımlanmıştır . Dönemin Samsun-Amasya-Sinop Tabip Odası Başkanlığı tarafından TTB Merkez Konseyi’ne iletilen aylık çalışma raporunu ve TTB Merkez Konseyi tarafından bu rapora ilişkin verilen yanıtı içermektedir. Yazının tekrar yayımlanması Toplum ve Hekim Dergisi’nin kırkıncı yılına yaklaştığı bu döneminde geçmişte yayımlanmış ilgi çekici yazıları okurlarla tekrar paylaşmayı amaçlamaktadır.

Summary

  • This article that has been published in the Community and Physicians Journal on November 23, 1979 includes the activity report presented to the Central Council of Turkish Medical Association (TMA) by the Presidency of Medical Chamber of Samsun-Amasya-Sinop of that period and the answer given by TMA Central Council. The purpose of republishing this article in a period in which Community a nd Physician Journal is approaching its fortieth year was to share interesting articles published in the past with the readers

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: TTB, Toplum ve Hekim, tabip odası
    EN: TMA, Community and Physician, medical chamber