Yazar
Feride Aksu TANIK
Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Gezi Süreci’nde ortaya çıkan sağlık sorunlarının boyutu nedeniyle gereksinimlerin olanaklardan fazla olduğu bir olağandışı durum söz konusudur. Devletin iki Bakanlığı’nın açıkladığı veriler birbiri ile tutarlı değildir. Kendi açıkladığı veriler ışığında Sağlık Bakanlığı kamusal sorumluluklarını yerine getirmemiş, elde edilebilen en yüksek yaralı sayısı üzerinden, yaralıların % 14,9’unu ambulanslarla hastanelere taşımıştır. Bu makalede şiddet koşullarında ilkyardım, toplum içinde acil sağlık hizmetlerinin temel özellikleri ve bu koşullarda sağlık çalışanlarının görevlerine ilişkin uluslararası ilkeler ve standartlar aktarılmaktadır. İlkyardım, toplum içinde acil sağlık hizmeti ve acil bakım gereksinimi olan hasta ve yaralıların taşınmasının nasıl yaşam kurtarıcı, sakatlıkları azaltıcı bir etki oluşturduğu açıklanmaktadır.

Summary

  • In Gezi Park event in terms of health problems there was a disastrous situation in which the needs were more than the resources.The data declared by the two Ministries were inconsistent with each other. According to the data declared by Ministry of Health, the government did not carry out its public responsibilities. According to the maximum available number of injured people; the ambulances of Ministry of Health transported only the 14,9% of the cases. This article discusses the main international principals and standards of first aid in violent situations, emergency medical care in the society and transport of injured people. It describes how first aid, emergency medical care in the society and patient and injury transport can save lives and decrease disabilities.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Olağandışı durum, Şiddet koşulları, İlk yardım, Acil Sağlık hizmeti, İnsanlık
    EN: Disaster, Situations of Violence, First Aid, Emergency Medical Care, Humanity