Yazar
Kerem ALTIPARMAK
Yrd. Doç. Dr, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları AD Başkanı

Özet

  • Bu yazıda Ankara Tabip Odası’nın Gezi Parkı sürecinde yürüttüğü faaliyetler nedeniyle organlarının görevden alınmasına ilişkin açılan davada öne sürülen dört iddia değerlendirilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın olay kurgusunun yanlış olduğu saptanarak Türkiye’de toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin sistematik ihlal politikası, cezasızlık ve hak sahibine misilleme, kişisel veri sorunu incelenerek Sağlık Bakanlığı’nın haksız ve yanlış kurgulanmış bir soruşturma sonucunda başlattığı davanın reddi gerektiği görüşü işlenmektedir.

Summary

  • The article addresses four assertions of the counter party raised in the court case against the Ankara Chamber of Medicine for its activities during the Gezi Park process, ultimately asking for the dismissal of the governing organs of the Chamber. The article argues that the case of the Ministry of Health is in error, examines the systematic violation of the right to assembly and protest march and problems such as retaliation against right holders and abuses in the use and disclosure of personal data. On these grounds, the article holds that the court case brought by the Ministry should be rejected.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Gezi süreci, ATO Davası Mütalaa, Sağlık Bakanlığı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı, Kişisel veri sorunu
    EN: Gezi process, ATO Court Case, Ministry of Health, Right to assembly and protest march, Problem of personal data.