Yazar
H. Burak GEMALMAZ
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Özet

  • Bu yazıda Ankara Tabip Odası’nın Gezi Parkı sürecinde yürüttüğü faaliyetler nedeniyle organlarının görevden alınmasına ilişkin açılan davada biber gazıyla müdahale ve hekimlerin rolü değerlendirilmektedir. Biber gazı kullanılması ‘koşulları’, kullanımı bilgileriyle birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Sözleşmesi çerçevesinde konu incelenmektedir. Biber gazı tıbbi müdahale, sağlık görevlileri, TTB’nin rolü, tıbbi hizmet sağlama yükümlülüğü başlıkları ile acil sağlık hizmetlerinde kişisel verilerin korunmasında olumsuz tutumun başta toplanma özgürlüğü gibi diğer haklara bir müdahale anlamı taşıyabileceğine dikkat çekilmektedir.

Summary

  • The article deals with interventions by using tear gas and the corresponding role of physicians in the context of the court case brought against Ankara Chamber of Medicine for its activities during the Gezi Park process. The issue is addressed in the context of circumstances’ for using tear gas, mode of its use and the European Court of Human Rights and the European Convention on Human Rights. Sub-headings of the article include “Tear gas”, “Medical intervention”, “Health workers”, “Role of the TTB” and “Obligation to extend urgent health services”. The article draws attention to the potential danger that any negative attitude to the protection of confidential personal data in the field of health may assume the form of intervening and violating fundamental rights and freedoms including the right to assembly.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Gezi süreci, ATO Davası, Sağlık Bakanlığı, Biber gazı ile müdahale, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Hekimlerin rolü.
    EN: Gezi process, ATO Court Case, Ministry of Health, Intervention by tear gas, European Convention on Human Rights, Role of Physicians.