Yazar
Işıl GÜL
Yrd. Doç., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku AD

Yazar
Ulaş KARAN
Yrd. Doç., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku AD

Yazar
Vincent IACOPINO
Kıdemli Tıbbi Danışman (Senior Medical Advisor) İnsan Hakları İçin Hekim-ler Örgütü. PHR

Yazar
Donna McKAY
Başkan, İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü, PHR

Yazar
Hayrettin ÖKÇESİZ
Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Yazar
Ahmet İNAM
Prof. Dr., ODTÜ Felsefe Bölümü

Yazar
Betül ÇOTUKSÖKEN
Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Yazar
İoanna KUÇURADİ
Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Yazar
Harun TEPE
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü

Özet

  • Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara Tabip Odası’na (ATO) karşı “izinsiz revir açmak” “amaç dışı faaliyette bulunmak” iddialarıyla açılan Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu’nun görevden alınması talepli davaya ilişkin hukukçular tarafından hazırlanan mütalaalar, İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü’nün fahri danışman raporu ve felsefe alanından akademisyenlerin değerlendirmeleri yer almaktadır.

Summary

  • The Ministry of Health brought a court case against the Ankara Chamber of Medicine for “launching infirmaries without permission” and “conducting activities out of its mission and mandate”, asking for the dismissal of the governing bodies of the Chamber. Concerning the case, the article gives the opinions of lawyers, a report by the volunteer consultant to the Physicians for Human Rights (PHR) and assessments by academics in the field of philosophy.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Gezi süreci, ATO davası mütalaa, Sağlık Bakanlığı, ATO davası etik değerlendirme, ATO davası PHR.
    EN: Gezi process, opinions on the ATO case, ATO court case ethical evaluation, ATO court case, PHR.