Yazar
Remzi ALTUNPOLAT
Kaos GL Derneği

Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Toplum ve Hekim Dergisi

Özet

  • Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) tarafından doksanlı yıllara kadar hastalık olarak kabul edilen eşcinsellik, Mayıs 1990 yılında gerçekleştirilen 43. Dünya Sağlık Kongresi’nde onaylanan Uluslararası Hastalık Sınıfl aması (ICD) listesinin 10’uncu versiyonu (ICD-10) ile birlikte listeden çıkartıldı. Söz konusu liste, DSÖ üyesi ülkeler tarafından 1994 yılından itibaren kullanılmaya başlandı. Dünyada sağlık alanının en üst organı olarak kabul edilen böyle bir yapının bile, bunca yıl yürüttüğü hatanın yarattığı olumsuzlukları saymakla bitirmemizin mümkün olmadığını biliyoruz. Özellikle Türkiye gibi ataerkinin başat olduğu bir ülkede ise konunun toplumsal alanda yaygın olarak konuşulabiliyor-paylaşılabiliyor oluşu birkaç yılı geçmiyor. Bununla birlikte, konunun “zorunlu” ilgilileri olan sağlık emekçileri arasında bile cinsel yönelimlerin bir hastalık olmadığının kabulü konusunda yaygın tereddütler bulunduğu da başka bir gerçeğimiz. Dosyamızda yer verdiğimiz 11 makale ile bütün yönleriyle olamasa bile, konuyu sağlık emekçilerinin dikkatine sunmak istedik.

Summary

  • World Health Organization (WHO) had been accepting homosexuality as a disease until 1990s. However, homosexuality was removed from International Classification of Diseases (ICD) with 10th version of ICD (ICD-10) in 43th World Health Assembly in May 1990.This ICD list has been started to be used by WHO Member Countries by 1994. We know that it is not possible to exactly determine what the consequences of this mistake repeated for years by the highest health body in the World were. Especially in Turkey of which patriarchy is a dominant element, this issue has been discussed for no more than a few years. Nevetheless,it is another reality of us that even among the health workers who are the “inevitable” addressees of this subject, there is a common hesitation for accepting that homosexuality is not a disease. Through eleven articles included within the scope of this theme, even if we cannot cover all aspects of the issue, we wanted to bring it to the attention of health workers.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • EN: Sexual Orientation, Gender Identity and Health
    TR: Cinsel yönelim, Cinsel kimlik, Sağlık