Yazar
Selçuk CANDANSAYAR
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Özet

  • Modern tıbbın cinsellik ve cinsel yönelimler hakkında bilgi üretirken kullandığı temeller heteroseksist ideolojiye dolaysızca bağlıdır. Tıbbi paradigma heteroseksüelliği doğal ve normal olarak kategorize eder. Bu paradigma örtük olarak heteroseksüelliğin sadece doğal ve normal değil aynı zamanda diğer cinselliklerden üstün de olduğu kabulüne dayanır. Eşcinsellik, transseksüellik ve diğer cinsel yönelim biçimlerinin hastalık olup olmadıkları tartışmaları bu inanıştan doğar. Tıbbın heteroseksist ideolojisi, tıbbın kendisini doğal, normal ve üstün iyileştirme tekniği olarak gören düşüncesinin ve sadece eşcinsellik değil, genel olarak cinsellik üzerine ürettiği bilginin eleştirel değerlendirmesi yapılmadan anlaşılamaz.

Summary

  • The knowledge of sexuality and sexual orientations produced by modern medicine has been built directly upon the heterosexist ideology. Medical paradigm categorises the heterosexuality as natural and normal one. This paradigm tacitly assumes that heterosexuality is not only natural and normal but also superior to other forms of sexual orientations. The debate on whether homosexuality, transsexuality and other sexual orientations are sexual pervertion or not emerges from this belief. Hetorosexist ideology of modern medicine could not be adequately understood without critically questioning both the modern medicine’s deeming itself as a superior technique of treatment and the knowledge produced by it not only about homosexuality but also about the sexuality in general.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Heteroseksizm, cinsellik, cinsel yönelim
    EN: Heterosexism, sexuality, sexual orientation