Yazar
Seven KAPTAN
Uzm. Dr., Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Yazar
Şahika YÜKSEL
Prof. Dr., Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Özet

  • Dünya Sağlık Örgütü’nün cinsellik tanımında, tıpkı karşıtcinsel olmak gibi, eşcinselliğin yaşamın özel ve kamusal alanlarını kapsayan, bir kimlik ve var oluş biçimi olduğunu ifade edilmektedir. Fakat heteroseksist anlayışın bir ürünü olarak homofobi, toplum içinde heteroseksüel olmayan kişilerin kimliklerinin yok edilmesi veya gizli kalmasını dayatmaktadır. Toplumsal homofobi nedeniyle eşcinsel bireylerin maruz bırakıldıkları ayrımcılık, baskı ve travmatik deneyimler kaçınılmaz olarak eşcinsel bireylerde çeşitli ruhsal hastalıklara neden olmaktadır. Diğer azınlık gruplarından farklı olarak, eşcinsel bireylere kendi aileleri de baskı yapar ve ayrımcık yaşatır. Çocukluk ve ergenlik döneminde aile içinde ve okulda akranları ve eğitimcileri tarafından ayrımcılığa, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan GLB ergenlerde, akranlarına kıyasla daha yüksek oranlarda depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, davranış bozukluğu ve alkolmadde kötüye kullanımı gibi ruhsal hastalıklar ve intihar girişimi görüldüğü bildirilmiştir. Çalışma hayatlarında, askerlik-sağlık gibi kurumsal alanlarda süregiden sosyal dışlanma ve ayrımcı tutumlar, GLB bireylerin erişkin hayatlarında da yaşam kalitelerini düşürmektedir. Sosyal dışlama ile mücadelede panzehir, başta sosyal olarak avantajsız bu grubun varlığını kabul etme, o gruba yönelik pozitif ayrımcılık ve her türlü demokratik haklarını kullanabilmeleri için özel stratejiler geliştirilmesidir. Farklı kampanyalarla yürütülecek olan haberdarlık çalışmalarında GLB bireylerin varlığını görmezden gelen homofobik anlayışa karşı mücadeleye yer verilmesi ,toplum sağlığı ve ruh sağlığı çalışmalarında bir zorunluluktur.

Summary

  • World Health Organization’s definition of sexuality states that homosexuality, just as heterosexuality, is a full time identity and existence that covers the private and public spheres of life. Nevertheless, homophobia as an outcome of heterosexist ideology imposes the suppression or concealment of identities of non-heterosexual individuals. Discrimination, oppression and traumatic experiences that homosexual individuals suff er due to social homophobia causes various psychological disorders. Apart from the other minority groups, homosexual individuals also subject to discrimination within the family. It is reported that the GLB adolescents who is subjected to discrimination and psychological and physical violence within the family and by peers and teachers during childhood and adolescence suff er much more disorders such as depression, post-traumatic stress disorder, behavioral disorder ,alcohol and substance abuse and suicide attempts. Social exclusion and discriminative attitudes in their business lives and public spheres such as military and health services negatively aff ects the life quality of GLB individuals during their adulthood .Antidote of social exclusion is to develop specific strategies for the acknowledgement of the existence of socially disadvantaged groups, aff irmative action and to enable them to use their democratic rights. It is a must in community health care and mental health studies to struggle against the homophobic understanding which ignores the GLB individuals’ existences, by means of the awareness studies to be conducted through various campaigns.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Eşcinsel, travma, ayrımcılık, ruh sağlığı
    EN: Homosexual, trauma, discrimination, psychological health