Yazar
Volkan YILMAZ
Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi. Siyasal ve Uluslararası Çalışmalar Okulu, Leeds Üniversitesi. Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)

Yazar
İpek GÖÇMEN
Sosyal Politika Forumu, Boğaziçi Üniversitesi. Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)

Yazar
Cansu ATLAY
Sosyal Politika Forumu, Boğaziçi Üniversitesi. Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)

Özet

  • Makale LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel ve trans) bireylerin, çoğunlukla cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık nedeniyle, toplumun çoğunluğundan yüksek oranda karşılaştıkları sağlık risklerini İngilizce alan yazın üzerinden betimlemektedir. Makalede şu alanlara değinilmektedir: LGBTİ bireylerin karşı karşıya olduğu stres faktörleri ile sağlık riski davranışları arasındaki ilişki, LGBTİ bireylerin ruh sağlığı, madde bağımlılığı, şiddet, cinsel sağlık hizmetleri, LGBTİ bireylerin sağlık hizmetlerine erişimleri, LGBTİ bireylerin sağlık sigortasına erişimleri, barınma ve trans bireylerin sağlığı. Makale Türkiye’de LGBTİ bireyleri içeren ve LGBTİ bireylerin esenliğini sağlamayı hedefl eyen bir sağlık sisteminin nasıl mümkün olabileceğine ilişkin öneriler ile sonlanmaktadır.

Summary

  • Drawing on the literature on LGBTI individuals and health in English, this article describes health risks that LGBTI (lesbian, gay, bisexual and trans) individuals face, mainly due to discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity. The article covers the following domains: the relationship between stress factors that LGBTI individuals face and their health risk behaviours, the mental health of LGBTI individuals, substance dependence, violence, sexual health services, the state of LGBTI individuals in accessing health care services, the state of LGBTI individuals in accessing health insurance, housing and the health of trans individuals. In the conclusion part, the article provides policy suggestions for Turkey to make its health system inclusive for LGBTI individuals and serve the well-being of LGBTI individuals.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: LGBTİ, Türkiye, sağlık, ruh sağlığı, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği
    EN: LGBTI, Turkey, health, mental health, sexual orientation, gender identity

Dipnot / Footnote

  • Aligül’ün anısına; Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz LGBTİ aktivisti Aligül’ün “Hastanenin transla imtihanı” başlıklı blog yazısını okumak için bkz. http://hikayeci.livejournal. com/29112.html