Yazar
İdil ENGİNDENİZ ŞAHAN
Dr., Araştırma Görevlisi, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

Özet

  • Kaos GL grubu (ve ardından Kaos GL Derneği) tarafından aynı isim altında yayınlanan derginin ilk sayısından yüzüncü sayısına kadar, dergide yayınlanan sağlıkla ilgili yazıların incelendiği bu metin, yayınlanan yazılarla grubun alana yaklaşımını ve alanda yürüttüğü politikaları ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Summary

  • This paper aims to work on Kaos GL’s approach to health issues and its politics on this domain by analyzing the articles published on that subject from the first publication on september 1994 to the 100th issue of the magazine.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Kaos GL, genetik, psikiyatri, AIDS
    EN: Kaos GL, genetics, psychiatry, AIDS