Yazar
Selin BERGHAN
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği aktivisti

Özet

  • Transfeminizm, cinsellik tartışmalarına cinsel kimlik kavramını trans bireylerin deneyimleri üzerinden eklemlemeyi amaçlar. Cinsel kimlik, feminizm ve kuir teori içinde de yeterince tartışılmamıştır. Trans kimlikler, biyolojik ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiselliği tartışırken ya bir reddetme ya da bir ispat etme konumu olarak kullanılmış, bunun dışında görünmez kalmıştır. Bu yazı da transfeminizmin, feminist ve kuir teoriye yönelik eleştirilerini ve katkılarını özetlemeye çalışmaktadır.

Summary

  • Transfeminism aims to articulate the concept of sexual identity within the debate of sexuality through trans individuals’ experiences. Sexual identity has not been adequately discussed in feminism or queer theory. While discussing the relationality between sex and gender trans identities have remained invisible, unless referred as a “verification” or “falsification”. This article summarizes transfeminist challenges and contributions to feminist and queer theories.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Transfeminizm, feminizm, kuir teori, trans
    EN: Transfeminism, feminism, queer theory, trans