Yazar
Ziya KORUÇ
Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Egzersiz ve Spor Psikolojisi AD

Özet

  • Egzersiz son yılların moda kavramlarından birisi gibi görünmesinin yanında, giderek sağlık alanındaki önemli unsurlar içinde de yer alamktadır. Kişilerin egzersize başlamaları zor olmasına karşın, devam ettirmelerinin daha zor olduğu bilinmektedir . Egzersize devamlılığın sağlanmasında bir kısım psikolojik etmenlerin olduğu bilinmektedir. Bunun yanında kişilerin yeterince motivasyonlarının olması ya da olmaması da önemlidir. Egzersiz bilerek ve zorlamadan yapıldığı takdirde çok önemli bir kısım sağlık sorunlarının azalmasına ve yaşam kalitesinin yükselmesine neden olmaktadır. Egzersizin, sağlık getirmesinin yanında bir kısım fiziksel ve psikolojik sorunların yaşanmasına da yol açabileceği unutulmamalıdır. Egzersizin neden olabileceği psikolojik sorunlardan ilki egzersiz bağımlılığıdır. İkincisi ise model alma ve yanlış inançların neden olabileceği anoreksia, bulimia ve bigoreksiadır. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için doğru yönlendirmelere yani iyi eğitim görmüş egzersiz danışmanlarına gereksinim vardır.

Summary

  • Along with it has appeared to be fashionable term in recent years, exercise has gradually reached an important position in healthcare field. Despite starting exercise is hard for most of people, it has known that keeping it up is even harder. Certain psychological factors have a role in maintaining exercise. Beside this it is important whether persons have enough motivation. As long as exercise performed as deliberately and without forcefully, it tends to reduce some health problems and increase quality of life. In addition to its health increasing role, it must not be forgotten that exercise could cause some physical and psychological problems. First of these problems is exercise addiction. Secondary problems are anorexia, bulimia and bigorexia of which posibly result of taking model and wrong beliefs. It is necessary to accurate direction of persons in order to overcome these problems. In other words highly educated exercise consultants needed to prevent these negative eff ects.