Yazar
Ata SOYER
TTB Genel Sekreteri (1994-1996 Dönemi )

Özet

  • Bu makalede batıda modern hastanelerin doğuşu -ağırlıklı olarak- Avrupa’da bu gelişimin en tipik örneklerinden birisi olan İngiltere üzerinden incelenmektedir.

Summary

  • The article examines the emergence of modern hospitals in the West -mainly in Europe- on the basis of Great Britain as a typical example.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: hastaneler, hekimler, sağlık hizmeti
    EN: hospitals, physicians, health care