Yazar
İnci ÖZGÜR-İLHAN
Prof. Dr. , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Yazar
Zelal Deniz DEMİR
Yüksek Lisans öğrencisi, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Merkezi

Özet

  • Seksenli ve doksanlı yıllar, tüm dünyada örneklerine rastlanabileceği gibi, Venezuela’da da halk sağlığı açısından edinilen kazanımların gerilediği bir dönemi oluşturmaktadır. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olarak yeni iktidar ile yeni bir döneme giren Venezuela’da değişimin yaşandığı temel alanlardan biri sağlıktır. Yeni anayasa ile sağlığın temel bir hak olduğu ve devletin bunu garantilemekle görevli olduğu kabul edilir. Sağlıkta ağırlık tedavi edici hizmetlerden, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine yönelik koruyucu bir yaklaşıma kaydırılır. Kübalı sağlıkçıların öncülüğünde yeni sağlık anlayışı uygulamaya geçirilir ve kısa sürede tüm ülkeye yayılır. Sağlıktaki dönüşüme toplum katılımının önü açılır ve sağlık komiteleri aracılığıyla halk karar alma mekanizmaları içinde yer almaya başlar. “Misión Barrio Adentro” (MBA) olarak adlandırılan yeni sağlık sisteminin birinci basamağını oluşturan halk sağlığı merkezlerini daha kapsamlı tedavi ve tanı merkezlerini kapsayan ikinci basamak kurumların, üçüncü ve dördüncü basamak hastanelerin açılması takip eder. İlk olarak MBA ile toplumcu sağlık sisteminin yenilenmesini eğitim alanında oluşturulan ikincil seferberlik ve yapılanmalar izler. Bu sağlıkta devrim ve toplumsal değişim sürecinin başlaması, büyümesi ve işleyişi bütüncül, toplumcu ve toplum katılımlı bir sağlık sisteminin somut bir örneğini oluşturması nedeniyle önemlidir.

Summary

  • Eighties and 90’s form a period where acquisitions in public health have regressed, as observed all over the world. One of the major changes have occured in the health field in Venezuela with the new government, so called as the Bolivarian Republic. In the new constitution health is
    Accepted as a basic right, and the government as responsible to guarantee it. Emphasis in the treatment of diseases has been substituted with promotion of health and prevention of diseases. The new view of health system gets started to be practiced by the pioneer Cuban health workers, and soon spreads to the whole country. Community participation is encouraged and people begin to take place in decisional mechanisms through the health committees. Community health centers as the primary health centers of the so called “Misión Barrio Adentro” (BA) are followed by the establishment of the secondary institutions, and tertiary and quaternary hospitals. The transition in the health system at the first placa is followed by secondary missions and new constitutions in the educational system. The importance to review the beginning, spread and the mentioned revolution in the health system and social transformation process comes from the fact that it forms a concrete example of an integrative, socialist health system with community participation.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Venezuela, sağlık sistemi, Barrio Adentro
    EN: Venezuela, health system, Barrio Adentro