Yazar
Gülçin YAPICI
Doç. Dr., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Nükleer enerji atomların çekirdek bölünmesiyle ortaya çıkan bir enerjidir. Nükleer enerji önce ısı enerjisine, sonra sırasıyla kinetik enerjiye ve jeneratör sisteminde elektrik enerjisine dönüştürülür. Mayıs 2015 itibarıyla dünyada toplam 438 nükleer reaktör çalışmakta ve 67 reaktör inşaat aşamasındadır. Yeni yapılan reaktörlerin büyük bölümü Asya ve Doğu Avrupa’dadır. Çernobil ve Fukuşima kazaları birçok ülkenin nükleer santral planlarını yeniden değerlendirmelerine neden olmuştur. Nükleer santrallerini aşamalı olarak kapatmayı planlayan ülkeler vardır. Türkiye ise ilk nükleer santralini yapmaya başlamıştır. Akkuyu nükleer santrali projesinin çevresel etki değerlendirme raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde onaylanmış ve inşaata başlanmıştır. Nükleer enerji taşınma, depolanma ve işletim sırasında kaza riski olan, normal çalışmaları sırasında da çevreye radyoaktif maddeler salan veatıklarının ne şekilde bertaraf edileceği henüz çözülmeyen bir enerji sistemidir. Bu yüzden çevre ve insan sağlığına bu derece zararları olan nükleer santrallerin yapımı durdurulmalıdır. İşletmede olanlar ise en kısa sürede kapatılmalıdır.

Summary

  • Nuclear energy is the energy released by the atomic nucleus splits. It is transformed into heat energy and then is converted into kinetic energy and into electrical energy by the generator system, respectively. A total of 438 nuclear reactors are operating around the world in May 2015 and 67 reactors are under construction. The majority of reactors of under construction are in Asia and Eastern Europe. Chernobyl and Fukushima nuclear power plant accident has led to the re-evaluation plans of many countries. Countries that plan to shut down nuclear power plants while gradually began to build its first nuclear power plant in Turkey. The environmental impact assessment report of the Akkuyu nuclear power plant project approved by the Ministry of Environment and Urban Development on 1 December 2014, and began construction. Nuclear energy is an energy system that is the risk of accidentduring transport, storage and operation, radioactive substances releases into the environment during normal operation, and not yet resolved how the waste will be disposed of in such a way. The construction of the nuclear power plants in this highly damaging to the environment and human health should be stopped. Those who are in the operating should be closed as soon as possible.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: enerji, nükleer santral, Akkuyu
    EN: energy, nuclear power plant, Akkuyu