Yazar
Kayıhan PALA
Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Dünya Tabipleri Birliği Konseyinin önerisi üzerine İngiliz Tabipleri Birliği, Kanada Tabipler Birliği, Dünya Tabipler Birliği (DTB) ve Londra Üniversitesi Sağlıkta Hakkaniyet Enstitüsü ev sahipliğinde 24-25 Mart 2015 tarihlerinde, Londra’da İngiliz Tabipler Birliği binasında sağlığın sosyal belirleyicileri ile ilgili zaten üstlenilen işleri inşa etmek ve hekimlerin ve ulusal tabip birliklerinin bu konudaki rolünü tartışmak üzere bir sempozyum gerçekleştirildi. Çeşitli ulusal tıp birlikleri temsilcilerinin bir araya gelmesiyle, katılımcılar klinik ve politika odaklı kendi başarılarını paylaştılar ve diğer ülkelerin deneyimlerini öğrendiler.

Summary

  • On the recommendation of the Council of the World Medical Association (WMA), the British Medical Association (BMA), Canadian Medical Association (CMA), World Medical Association, and the Institute of Health Equity University College London hosted a symposium at BMA House on March 24-25, 2015 in London - to build on work already undertaken on the social determinants of health, and to discuss the role of physicians and National Medical Associations (NMA) in addressing these significant issues. By assembling representatives from various national medical associations, participants were able to share their successes, both clinical and policy focused, and learn from the experiences of other countries.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Sağlıkta hakkaniyet, sağlıkta eşitsizlikler, sağlığın sosyal belirleyicileri, tabip birlikleri, hekimler
    EN: health equity, health inequalities, social determinants of health, medical associations, physicians