Yazar
TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 25. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “BULAŞICI HASTALIKLAR, SIĞINMACILAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ”
TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 25. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “BULAŞICI HASTALIKLAR, SIĞINMACILAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ”

Özet

  • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu tarafından halk sağlığı asistanlarına yönelik olarak 7-14 Eylül 2013 tarihleri arasında yürütülen 25. Gezici Eğitim Semineri’nin ana teması “Bulaşıcı Hastalıklar, Sığınmacılar ve Sağlık” olarak belirlenmiş ve eğitim etkinliği bu kapsamda “Diyarbakır, Batman, Mardin, Urfa ve Antep” illerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitim etkinliğine 19 farklı üniversiteden halk sağlığı araştırma görevlisi katılmıştır. Eğitim sorumluları tarafından yürütülen programda illerde resmi kurumlar, tabip odaları, geçici yerleşim alanları, sağlık kuruluşları ve konu ile ilgili kişi ve birimler ziyaret edilerek bilgiler alınmış ve çeşitli gözlemlerde bulunulmuştur. Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yapılan değişiklikler sonrası bölgede kızamık, sıtma, şark çıbanı gibi salgınların ortaya çıkmaya başladığı ve resmi rakamlara göre 400 bini aşan sığınmacının bölgeye yerleşmesi ile bu salgınların kontrolünde sorunlar yaşandığı izlenmektedir. Bu raporda eğitim etkinliği ile ilgili bilgi ve gözlemelere yer verilmektedir.

Summary

  • The main theme of the 25th Mobile Training Seminar for public health assistants conducted by the Public Health Branch of Turkish Medical Association (TMA) from 7 to 14 September 2013 was “Communicable Diseases, Refugees and Health”. Training activities took place in Diyarbakır, Batman, Mardin, Urfa and Antep Provinces, participated by public health research assistants from 19 diff erent universities. Under the programme implemented by staff in charge of training, off icial institutions, medical chambers, temporary settlement areas, health organizations as well as relevant persons and units in provinces mentioned were visited to gather information and observations were conducted. Following changes introduced under the Transformation in Health Programme it is observed that there are outbreaks of measles, malaria and oriental boil in the region that there are diff iculties in controlling these outbreaks particularly after the arrival of over 400,000 refugees which is the off icial figure given. The report also contains information and observations on the training activity.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: gezici eğitim semineri, bulaşıcı hastalıklar, sığınmacılar
    EN: mobile training seminar, communicable diseases, refugees