Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Şubat sayımıza üyelerimizin ekonomik sorununu içeren tam süre tazminatlarının yeni bütçe katsayısı üzerinden ödenmesi gerektiğini ve bu konuda yapılan çalışmaları içeren yazımızla başlıyoruz. Türk Tabipleri Birliği'nin niçin antiemperyalist-antifaşist bir örgüt olduğunu, bu yapısının zorunluluğunu inceleme ve araştırmalarıyla ortaya koyan Merkez Konseyi Çalışma Bürosunun yazısı okuyucularımızın ilgiyle karşılayacağını umuyoruz. Cengiz Güleç'in Hekimlik, Çevre ve Sağlık Bilinci adlı yazısı sağlık hizmetlerine bakış olarak ve sağlığın sadece tıbbi bir sorun olmadığını, aynı zamanda batı toplumlarındaki tıp uygulamasının son yıllarda gelişen eleştirilerini de içermekte. Çevrenin korunmasında uluslararası işbirliğinin gerekliliğini belirten International Affairs'den çeviriyi Dr. Dora Kalkan yaptı. Dr. Veli Lök halk sağlığı açısından sporun, kitle sporunun gereğini vurguluyor. Belediye sağlık hizmetlerinin sosyalleştirmede yerini inceleyen yazıdan sonra birincil sağıık hizmetlerinin örgütlenme ve önemini ortaya koyan yazı dizimizi veriyoruz. Bu sayımızda 6. bölümünü verdiğimiz kısımda, birincil sağlık hizmetlerinin uygulanmasında devlet sağlık elemanlarının genel işlevi tartışılıyor. Sağlık ocakları hekimlerinin eğitimine yönelik yazımızın bu bölümünde Bulaşıcı Hastalıklarla igili işlemler inceleniyor. Dr. Hatiboğlu, sağlık eğitim enstitülerini daha iyi bir konuma oturtmak için önerilerini veriyor. Her zaman olduğu gibi bu sayımız da önemli haberleri içeren yazımızla sonuçlanıyor. Gelecek sayımızda tekrar buluşmak dileğiyle... TOPLUM VE HEKİM