Yazar
Hande ARPAT
Dr., Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Bu çalışmada, tıp tarihinde hastalıkları ve sağlık sorunlarını diyalektik ilişkiler içinde ve toplumcu tıp bakış açısıyla ele alan ilk hekimlerden biri olan Rudolf Virchow’un (1821-1902) hayatı, çalışmaları ve politik mücadelesi ele alınmaktadır.

Summary

  • The life, works and political struggles of Rudolf Virchow (1821-1902), who was one of the former physicians that had dealed with diseases and health problems in a dialectical way and had a approach of social medicine, are discussed in this study.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Rudolf Virchow, Yukarı Silesya Raporu, patoloji, toplumcu tıp
    EN: Rudolf Virchow, Upper Silesia Report, pathology, social medicine