Yazar
Elif HACISALIHOĞLU
Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.

Özet

  • Bu çalışma, çalışma yaşamında güvencesizleşme, belirsizlik ve korku üzerine kimi notlar düşmeyi amaçlamaktadır. Çalışma yaşamının bileşeni olan bu üç unsurun, günümüz kapitalizminde işçi sınıfının içerisinde bulunduğu koşulların açıklayıcı kodu olduğu söylenebilir. Bu üç boyut, birbirini içeren ve yeniden üreten bir ilişki ağı içerisinde, kapitalizmin tarihsel işleyiş eğilimleri ile birleşmiş ve küresel kapitalizmde emeğin sermaye karşısındaki göreli konumu zayıfl atan kritik bir işlev üstlenmiştir. Çalışma bu zeminde, güvencesizleşme, belirsizlik ve korku üzerine kimi düşünceler ortaya atarken, yazarın işçi sınıfı üyeleri ile yaptığı derinlemesine görüşmelerden de beslenmektedir.

Summary

  • This study aims to leave a brief mark on the precarisation, the uncertainty and the fear in working life. There can be said that these components of working life are the explanatory codes of the condition of working class in modern-day capitalism. These dimensions hane united with main historical tendencies of capitalism and have played a critical role on weakening the relative position of labour against capital in a relationship such reproduces itself and contains each other. This study benefits from the indepth interviews done by the author with the members of the working class while it bandies about such ideas on the precaritazion, the uncertainty, and the fear.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: güvencesizleşme, belirsizlik, korku, çalışma yaşamı, kapitalizm, işçi sınıfı.
    EN: precarisation, uncertainty, fear, working life, capitalism, working class