Yazar
TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”


Özet

  • Türk Tabipleri Birliği’nin “Halk Sağlığı Araştırma Görevlileri” için düzenlediği Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri’nin 26.’sı 07-13 Eylül 2014 tarihleri arasında “Çalışan Sağlığı, Sağlık Hizmetleri ve İş Kazaları” başlığında İzmir, Manisa ve Bursa illerinde gerçekleştirilmiştir. Gezici Eğitim Programı, 7 Eylül Pazar günü saat 14.00’de Ege Üniversitesi Konukevi’nde başlamış, 13 Eylül Cumartesi günü saat 13.30’da Bursa’da sona ermiştir. Seminer süresince tabip odaları, Halk Sağlığı Anabilim Dalları, Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) Çalışan Sağlığı Birimleri, Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Bölge Müdürlüğü, işyeri ziyareti, SOMA linyit, kurşun ve çinko maden işletmeleri, mevsimlik tarım işçileri, termik santral ve sendikalara ziyaretler yapılmıştır. İlgili kurumlarda yöneticilerle görüşülmüş, kurumlarla ve mevcut işleyişle ilgili bilgi alınmış, araştırma görevlilerinin saha uygulamalarını öğrenmeleri amaçlanmış ve gün sonunda değerlendirmeler yapılmıştır. Değerlendirme sonucu; çalışan sağlığı hizmetleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme, tanı, bildirim ve denetim sürecinde ciddi eksiklikler olduğu yönündedir. Araştırma görevlilerinin hazırladığı ve öğretim üyelerinin son şeklini verdiği raporda gözlemler ayrıntılı şekilde sunulmuştur.

Summary

  • The 26th of the Public Health Mobile Training Seminar organized by the Turkish Medical Association for “Research Assistants in Public Health” took place this year in the provinces of İzmir, Manisa and Bursa from 7 to 13 September 2015 with the main theme “Workers’ Health, Health Services and Work Accidents.” The Mobile Training Programme took start at 14:00 hours on Sunday, September 7th at Ege University Guest House and ended in Bursa on Saturday, September 13th at 13:30 hours. Throughout the seminar, there were visits to local medical chambers, public health departments of universities, public health centres (PHC), workers’ health units, joint healthsafety units, health departments of municipalities, regional directorate of workers’ health and safety, workplaces, SOMA lignite, lead and zinc mining enterprises, seasonal agricultural workers, thermal plants and trade unions. During these visits there were interviews with the staff of respective organizations, information was collected about their present state and functioning, research assistants got acquainted with field practices and end-of-the-day assessments were conducted. The outcome of assessments suggests that there are serious gaps in workers’ health services and in processes of preventing, identifying, reporting and supervising work accidents and occupational diseases. Observations are given in detail in the report prepared by research assistants and finalized by faculty members.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: TTB Halk Sağlığı Kolu, çalışan sağlığı, sağlık hizmetleri
    EN: TMA Public Health Branch, workers’ health, health services

Kaynaklar / References

  • TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”