Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • 1980 Bütçe Tasarısında tazminatların yeni katsayıya göre değil, eski katsayı olan 16 üzerinden ödenmeye devam edilmesi getirilmek isteniyor. Bilindiği üzere, 2162 sayılı Tam Süre Çalışma Yasası ile sağlık personeline ödenecek tazminatlar her yıl belirlenen katsayılar orantılı bir şekilde artarak ödenmesi getiriliyordu. Böylece, tazminatların dondurulmasının bir ölçüde önüne geçiliyor, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında tazminatların kısmi de olsa yükselmesi sağlanıyordu. Yeni Bütçe Yasa Tasarısında sağlık personeline Yasa ile verilen bu hak ortadan kaldırılıyordu. Türk Tabipleri Birliği aynı durumla karşı karşıya olan Üniversite Öğretim Üyeleri, Anayasa Mahkemesi Üyeleri, Danıştay ve Sayıştay Üyeleri ile gerekli temaslarda bulunmaktadır. Konu üzerine Bütçe Plan Komisyonu Başkan ve Üyelerine aşağıdaki mektuplar gönderilmiştir. «1980 Mali Bütçe Yılında, Devlet Memurları Yasasının öngördüğü katsayının 16 dan 22 ye çıkarılması görüşülecektir. Hayat pahalılığı ve enflasyonun hızı yanında, bu artışın, sıkıntıların ancak bir bölümünü karşılayacağı da bilinmektedir. Ancak; Bütçe Yasa Tasarısında getirilen 90. Maddenin A Bölümüne göre, Parlamenterlerin, hakimlerin, Anayasa Mahkemesi Üyelerinin, Danıştay ve Sayıştay Üyelerinin, Üniversite Öğretim Üyelerinin, Tam Süre Yasası kapsamına giren sağlık personelinin tazminatIarının, maaş katsayısının yeni rakamı üzerinden değil de, eski katsayı olan 16 üzerinden ödenmesini amaçlayan bir hükmün yer aldığı öğrenilmiştir. Bu durumun bütün sağlık hizmetlerini kökünden sarsarak ölçüde büyük bir yanlış olduğunu, Bütçe Plan Komisyonunun Sayın Başkan ve Üyelerinin dikkatlerine sunmak istiyoruz. İnsanlıarın yaşamını kurtarmak için gecesini gündüzüne katarak çalışan hekim, dişhekimi, eczacı, hemşire, sağlık memuru, ebe, laborant gibi yüzbinlerce sağlık elemanlarının ailelerinin geçim düzeylerini düşürecek bu yanlışlığın, insanları yaşam güçlüklerine karşı korumasız bırakmak, emeklerinin değerıini her türlü Yasal güvencenin dışına itmek olduğunu Sayın Komisyon Üyelerinin mutlaka dikkate alacaklarına inanmak istiyoruz. Bu çok büyük yanlışlığın Bütçe-Plan Komisyonunda düzeltilmesi için her türlü çabayı harcamanızı bekliyoruz. Bu çabayı göstereceğinize de inanıyoruz. 2162 sayılı Yasa ile Tam Süre Çalışma kapsamına alınan sağlık personeline her yıl tespit edilen katsayılarla belirli bir oranda artacak tazminatların ödenmesi getiriliyordu. Yeni bütçe Yasa tasarısında bu artışın kaldırılmasıyla tazminatların dondurulması getirilmektedir. Bir Yasa ile verilen haklar Bütçe Yasası ile ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bu tutum tam süre çalışan sağlık personelini ekonomik alanda kısıtlamak, tam süre çalışmayı kabul etmemek sonuçlannı doğuracaktır. Sonucu büyük bir dikkatle ve duyarlılıkla beklediğimizi bilgilerinize, saygılarımızla sunarız. 18.1.1980».