Yazar
Eriş BİLALOĞLU
Dr., Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • “Zakkumcu Ziya” olayı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’ni, Türkiye tıp ortamını meşgul eden ve kamuoyunda oldukça tartışmalara yol açan bir “örnek vaka”dır. Bu yazıda konuyla ilgili TTB yazışmaları ile Bilim ve Şarlatanlık kitabının “Dr. Özel’in Hikayesi” bölümü kaynak alınarak medyanın konuyu kamuoyuna “sunuşu”, merkezi otoritenin tutumu ve TTB MK’nin çabası aktarılacaktır

Summary

  • “Dr. Ziya Özel (Zakkumcu Ziya)” case is a “case example”, which has engrossed the Central Council of Turkish Medical Association and the medical community of Turkey and given rise to considerable public debate. In this article, the attitude of central authority, the eff orts by TMA’s Central Council and the manner of presentation of the case to public by media will be described based on the TMA’s related correspondence and “the Story of Dr. Özel” section of the book named “Science and Charlatanism”.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Ziya Özel, zakkum olayı, TTB
    EN: Ziya Özel, oleander case, TMA