Yazar
Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi
Çeviri: Dr. M. Murat Civaner

Özet

  • Bu metin, Comite Permanent des Medecines Europeens (CPME - Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi) örgütünün tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına ilişkin geliştirip benimsediği tutum belgesidir.

Summary

  • This document, titled “CPME position paper on complementary and alternative treatments” was developed and adopted in 2015 by Comite Permanent des Medecins Europeens (CPME).

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: tamamlayıcı tıp, alternatif tıp, geleneksel tıp, etik, meslek ahlakı
    EN: complementary medicine, alternative medicine, traditional medicine, ethics, professional codes