Yazar
Türk Tabipleri Birliği


Özet

  • Bu yazıda Sağlık Bakanlığı tarafından 27.10.2014 tarih ve 29158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile ilgili Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan yürütmeyi durdurma ve iptal davası başvuru metnine yer verilmektedir. Danıştay’a sunulan dava dilekçesi metni kısaltılarak aktarılmıştır.

Summary

  • This article includes the application text of the legal action by Turkish Medical Association requesting annulment and stay of execution for the By- Law on Traditional and Complementary Medicine Practices, which has been published by Turkish Ministry of Health on 27th Oct. 2014 in Off icial Gazette No.: 29158 and has come in to force. The lawsuit petition submitted to Council of State (Danıştay) was summarized here.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Türk Tabipleri Birliği, geleneksel tıp, tamamlayıcı tıp, yönetmelik
    EN: Medical Association, traditional medicine, complementary medicine, by-law