Yazar
TTB-UDEK


Özet

  • Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmelik Taslağı ilk olarak yayımlandığı dönemde Türk Tabipleri Birliği tarafından Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu aracılığı ile tıpta uzmanlık derneklerinden görüşleri istenmiştir. Bu yazıda TTB’ye yazılı olarak iletilen dernek görüşlerine yer verilmiştir. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’nin (TOTBİD) Taslakla ilgili TTB’ye ilettiği görüşünün yanısıra “Geleneksel , Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (GTA) Yönetmeliği” ile İlgili TOTBİD Çalışma Grubu Raporuna, Yönetmelikte geçen ortopedi ve travmatoloji alanı ile ilgili endikasyonları içeren on başlığın her biri için ayrı ayrı Cochrane veri tabanı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) araştırma sonuçları, PubMed’de yer alan öncelikle metaanaliz ve prospektif, randomize 2 makalelerin taranarak incelenmesi sonucu, yönetmelik ekinde yer alan ilgili uygulamanın endikasyonları ve tedavi etkinliği değerlendirilmesiyle kapsamlı bir çalışma oluşturduğu için ayrıca verilmiştir.

Summary

  • The opinions of the medical specialty societies were asked by Turkish Medical Association (TMA) through Coordination Committee of Specialists’ Societies (UDEK) when The Draft Regulation on Traditional, Complementary and Alternative Medicine Practices has been issued for the first time. In this article, the opinions of these societies submitted to TMA in written form were included. The Working Group Report of Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology (TOTBID) on Traditional, Complementary and Alternative Medicine Regulation was also included along with TOTBID’s opinion submitted to TMA, since it is a comprehensive study, which assessed the indications and treatment eff ectiveness of related practices listed in appendices to the Regulation by reviewing Cochrane database, World Health Organization’s (WHO) research findings, the articles, particularly meta-analyses and prospective, randomized studies included in PubMed in regard to each of ten titles in the Draft Regulation covering the indications in the fields of orthopaedics and traumatology, separately .

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: geleneksel tıp, alternatif tıp, TTB, uzmanlık dernekleri
    EN: traditional medicine, alternative medicine, TMA, Specialty societies